Fränstaskolan

"Starka barn skapar en hållbar framtid."

Fränstaskolan ligger vackert belägen i Ljungans dalgång, cirka 7 mil väster om Sundsvall.

Här finns cirka 260 elever från förskoleklass till och med årskurs 9. På skolan finns också grundsärskola för årskurs 6-9 och i samma byggnad finns även Fränstas bibliotek.

All elevdokumentation görs digitalt i kommunens lärplattform. Den är tillgänglig via nätet så att föräldrar kan följa sitt barns kunskapsutveckling på ett enkelt sätt.