Fränstaskolan

Fränstaskolan ligger vackert belägen i Ljungans dalgång, cirka 7 mil väster om Sundsvall. Vi är en F-9 skola med cirka 260 elever. Skolan är indelad i arbetslag åk F-2 och fritidshem, åk 3-5 och åk 6-9. På skolan finns också grundsärskola åk 6-9.

Skolans vision och helhetsidé

Starka barn skapar en hållbar framtid.

Vi tror på tidiga insatser och på att bygga starka barn.
Vår vision är att alla barn som lämnar vår skola i årskurs nio är rustade med självkänsla, kunskap, styrka och verktyg för att kunna möta de utmaningar som livet kommer att bjuda.
I ett längre perspektiv är vår vision också att bidra till att våra elever i vuxen ålder aktivt kommer att välja att bosätta sig, leva och verka i vår fantastiska kommun.

  • Vi ser goda relationer som grunden till allt lärande och utveckling.
  • Vi arbetar med meningsfulla uppgifter där eleverna ser nyttan i sitt arbete och vi samverkar med lokala företag och andra aktörer genom arbetssättet ”Värdeskapande lärande”.
  • Alla elever ska känna att ”jag duger”!
  • Vi har höga förväntningar på eleverna, att de gör sitt bästa utifrån sin egen förmåga. Vi har en tro på att alla barn vill om de kan!
  • Vi arbetar hälsofrämjande och ser glädje, trivsel, rörelse och goda relationer som viktiga friskfaktorer i den dagliga verksamheten.
  • Vi har ett bra samarbete med vårdnadshavare eftersom vi vet att samarbetet mellan skola och hem är mycket betydelsefullt för att eleverna ska lyckas.