Avgifter

Lånekortet spärras vid obetalda avgifter från 50 kr.

Förseningsavgifter

Vuxenlåntagare (fr o m 18 år)
1 kr/dag och bok
Max per bok 50 kr
Max per återlämningstillfälle 100 kr

Juniorlåntagare (t o m 17 år)
Ingen avgift

Påminnelseavgift
Första påminnelsen, 2 kr
Andra påminnelsen, 3 kr
En spärr läggs på lånekortet efter andra påminnelsen.

Reservationsavgift

Fjärrlån 10 kr/bok
Beställning av kyrkoarkivalier 20 kr/volym
Ingen avgift på reservation av material från Ånge folkbibliotek/filialer.

DVD-spelfm

(15års åldersgräns för utlån)
Alla filmer lånar du utan kostnad.
 
Allt utånat material som förkommit eller förstörts ersätts med beräknat återanskaffningsvärde
Tidskriftsnummer, 25 kr.
OBS! Vid fjärrlån tillämpas det utlånande bibliotekets ersättningsavgift.

Kopiering, utskrifter

3 — 7 kr/ark
5 kopior gratis ur bibliotekets referensmaterial