Bokprat för skolor

Om ni vill boka in bokprat för skolklasser på centralbiblioteket, kontakta vår barn- och ungdomsbibliotekarie Cecilia Qviberg. OBS!

Telefon: 072-5050828
E-post: Cecilia Qviberg

Vill ni ha bokprat/boktips i skolorna Minerva/Boberg, kontakta vår skolbibliotekarie Maria.
E-post: Maria Sidén

Telefon :072–24508009