Fält- och stödteamet

Individ- och familjeomsorgen

Fält- och stödteamet är en arbetsgrupp som ingår i socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) i Ånge kommun. Vi arbetar förebyggande och med insatser som rör barn och ungdomar i åldrarna 0 – 20 år samt deras föräldrar/familjer. I fält- och stödteamet arbetar två fältassistenter och två familjebehandlare.

Vi fältassistenter arbetar förebyggande genom temainriktat arbete i skolklasser och även andra riktade grupper. I det uppsökande arbetet finns vi tillgängliga i ungdomsmiljöer såsom ungdomsgårdar, skolor samt under större evenemang.

Vi arbetar också rådgivande och ger samtalsstöd till unga och deras familjer.

Vi familjebehandlare arbetar med stödjande och behandlande insatser i familjer på uppdrag från socialsekreterarna. Dessa insatser varar ofta över tid och kräver därför utredning, beslut och uppföljning.

Vi arbetar även med frivilligt stöd, såsom föräldragrupper i ABC (Alla barn i centrum) barngrupp Fjärilen, samt Trappan. Fjärilen riktar sig till barn i familjer med missbruk. Trappan riktar sig till barn som upplever våld i familjen.

Det går också att ta kontakt direkt med oss och vi erbjuder fem samtal, utan att kontakt behöver gå via socialsekreterare. Innehållet i dessa samtal kan se olika ut och vi utgår från de bekymmer som finns.


Kontakt

Kontakta oss om du är i behov av stöd eller om du är intresserad av att veta mer om vår verksamhet. Du når oss via telefon eller mail. Vi finns också på Facebook ”Fält- och stödteamet Ånge kommun”.

Fältassistenter:
Peter Nyhlin
Tel: 070-625 22 29
peter.nyhlin@ange.se

Stephanie Fanqvist
Tel: 070-324 67 28
stephanie.fanqvist@ange.se

Familjebehandlare:
Catrin Rising
Tel: 073-274 82 88
catrin.rising@ange.se

Anna Lindberg Larsson
Tel: 070-191 76 20
anna.lindberg.larsson@ange.se