Juån-projektet

Juån - Natur och kulturmiljöer


Rastplats Juån

Vid Juån, ca 1 km norr om länsgränsen mot Gävleborgs län, ligger en rastplats för trafikanter längs Riksväg 83. Här finns grillplats under tak för 20 personer, handikapptoalett samt turist- och bygdeinformation. Rastplatsen är belägen intill ån på en gammal flottningspost. Här finns information om Juåns flottningsepok med kompletterande skyltning längs naturstigen

Juån flottningsled och naturstig

Juån var flottningsled från 1842 till 1962. Ån rensades från flottningslämningarna i mitten av 1970-talet till ett så naturligt ursprung som möjligt. Stigen som flottningsarbetarna använde är ca 6 km lång och leder genom skogen över tallmoar, myrar och över tillagda stenbottnar. Stigen som är skyltad har röjts och spångats.

Finnsjön rikt fågelliv

Vid Finnsjön, strax söder om Östavall, ligger en grillplats intill riksväg 315. Här finns tillfälle att beskåda fågellivet i sjön. Bilväg leder ner till grillplatsen.