Naturreservat

I Ånge kommun finns 32 naturreservat. Här hittar du en lista med alla våra naturreservat med länkar till Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida där du kan läsa mer om varje reservat. Välkommen ut i naturen!