Naturreservat

I Ånge kommun finns 33 naturreservat. Här hittar du en lista med alla våra naturreservat med länkar till Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida där du kan läsa mer om varje reservat. Välkommen ut i naturen!

Vill du hålla koll på vilka naturreservat du har besökt? Ladda ner eller skriv ut Länsstyrelsens krysslista för de mest besöksvärda naturreservaten Medelpad

Krysslista för naturreservat i Medelpad ( Länk till annan webbplats.PDF)

Ånge kommuns naturreservat

Björntjärnsskogen - utvidgat naturskogsreservat Länk till annan webbplats.

Dysjöberget - brandpräglat och stenigt skogsreservat Länk till annan webbplats.

Ensillre kalkbarrskog - artrik orkidéskog Länk till annan webbplats.

Felåsen - naturskog påverkad av brand Länk till annan webbplats.

Flistersjöskogen - i Helvetesbrännans södra kant Länk till annan webbplats.

Floberget - stormar bäddar för baggar Länk till annan webbplats.

Fårberget - lövrik brandpräglad naturskog Länk till annan webbplats.

Gammelbodarna - artrik hackslåttäng Länk till annan webbplats.

Granbodåsen - välbevarad fäbodmiljö Länk till annan webbplats.

Halmmyran - artrika rikkärr och sumpskogar Länk till annan webbplats.

Harrån - värdefullt vattendrag och myrmosaik Länk till annan webbplats.

Haverö strömmar - en av Ljungans sista forsar Länk till annan webbplats.

Helvetesbrännan - väglös vildmark Länk till annan webbplats.

Holänningskogen - brandpräglad barrblandskog Länk till annan webbplats.

Jämtgaveln - brandpräglat naturskogsområde Länk till annan webbplats.

Karlsborgsberget - brandpräglad naturskog Länk till annan webbplats.

Kullarna-Häxtjärn - mest naturskogsartad tallskog Länk till annan webbplats.

Kullbäcken-Markbäcken - kalkpräglad skogs- och myrmark Länk till annan webbplats.

Leringsåsen - asprik granskog Länk till annan webbplats.

Lill-Gravberget - artrik naturskog Länk till annan webbplats.

Lill-Oxsjöskogen - brandpräglad tallskog Länk till annan webbplats.

Maljan - värdefull flodpärlmusselå Länk till annan webbplats.

Myckelåsen - hänglavsrikt i gammal fäbodskog Länk till annan webbplats.

Rankleven - markerad bergsprofil i Ljungandalgången Länk till annan webbplats.

Rörmyrberget - brandpräglad tallnaturskog Länk till annan webbplats.

Stensjön - brandpräglad naturskog Länk till annan webbplats.

Storklacken - utsikt mot fjällen Länk till annan webbplats.

Stormyran-Lommyran - brandpräglad skog och stora myrar Länk till annan webbplats.

Stormyrskogen - väglöst skogs- och myrlandskap Länk till annan webbplats.

Svarttjärnsåsen - varierad gammelskog Länk till annan webbplats.

Vattenån - värdefullt flodpärlmusselvatten Länk till annan webbplats.