Arbetslöshet, arbetsmarknadsenheten

Ånge kommuns arbetsmarknadsenhet erbjuder dig som är arbetssökande stöd och vägledning.

 

Arbetsmarknadsenheten samarbetar med socialtjänsten och Arbetsförmedlingen.

Praktik hos Ånge kommun

Om du är arbetslös och är intresserad av praktik hos Ånge kommun är du välkommen att höra av dig till kommunens praktikförmedlare Tina Olsson Leander. Du kan även kontakta den arbetsplats som du är intresserad av.

Erikshjälpen Second Hand

Du som är arbetssökande eller behöver pröva din arbetsförmåga kan erbjudas praktik via Ånge kommun hos Erikshjälpens butik i Fränsta eller Ånge.

Sysslorna i butikerna är skiftande t ex stå i kassan, rengöring varor, plocka fram varor, skylta, städa m.m.

Erikshjälpen Second Hand använder sitt överskott för att hjälpa utsatta människor genom bistånd och social verksamhet.

Föreningspoolen

För dig som är arbetssökande finns möjlighet att göra praktik på en förening inom Ånge kommun.

Det finns även möjlighet för föreningar att kontakta kommunen om det finns önskemål om att ta emot en praktikant.

Målsättningen är att genom samverkan ge föreningslivet bättre stöd och hjälp och därmed värdesäkra det stora ideella engagemang som finns.

Vi som samarbetar runt poolerna är föreningsrådet, kommunen/fritidsenheten, utvecklingsenheten och Arbetsförmedlingen.

Personligt ledarskap

Grunden i verksamheten kommer från mental träning. Som är en träning att bygga upp sig själv inifrån och ut, utifrån sin egen nivå. Hitta sina styrkor, förmågor och drivkraft. Lära sig hantera stress. Muskulär och mental avslappning, hur mål och målbilder leder till motivation och drivkraft, arbete med att bygga en stark självbild, få insikter och kunskap hur mentala processer som tankar, bilder och känslor styr oss och som vi kan ta kontroll över. Vikten av reflektion och utvärdering och vila och återhämtning. HRV träning som mer och mer används inom idrott, friskvård mm är ett viktigt komplement och förstärkning till mentala träningen. Hur man kan påverka kroppens samstämmighet, få tillgång till sin fulla potential, ökad återhämtning och fokus.

Fysisk träning

Fysisk träning utifrån var och ens individuella förutsättningar, kan vara sjukgymnastik, promenader, styrketräning m.m.

Prova på aktiviteter

I Nordljus får man prova på många olika aktiviteter, tillsammans med konstnärer och olika aktörer detta för nya insikter, kunskaper glädje och utmaningar. Utflykter och studiebesök. Inbjudna gäster från olika verksamheter och områden, föreläsningar och erfarenhetsutbyte.

Vad tidigare deltagare har upplevt

I utvärderingarna från tidigare deltagare har många upplevet att det mått mycket bra av att vara med i projektet och att de fått med sig många bra redskap och förhållningssätt att använda och bygga vidare på.

Samlad Kraft

Under utvecklingsenheten/arbetsmarknad finns vi i Samlad kraft. Vår verksamhet riktar sig till personer som varken arbetar eller studerar.

Syftet med verksamheten är att varje individ ska erbjudas den hjälp och stöd som behövs här och nu för att komma vidare till studier eller anställning.

Exempel på aktiviteter som du erbjuds hos Samlad Kraft:

  • Handledning och coaching * Praktik
  • Kartläggning * Prova på studier
  • Handlingsplan * Läsa körkortsteori
  • Studiebesök * Friskvård
  • Gemensamma aktiviteter * Samtal
  • Hjälp med myndighetskontakter * Arbetsmarknadskunskap
  • Individuellt anpassade aktiviteter

Målet med insatsen är att öka anställningsbarheten för varje enskild individ som deltar i vår verksamhet.

Vi har en tät samverkan med arbetsförmedlingen, socialtjänsten och vården samt de aktörer vi behöver för att kunna hjälpa individer framåt.

Som deltagare hos Samlad kraft är du beredd att göra en förändring i ditt liv och satsa på din framtid. Du får ett eget individuellt schema som anpassas efter din handlingsplan.

Är du intresserad av att veta mer om vår verksamhet?

Kontakta gärna någon av oss som jobbar i Samlad kraft, eller kom och hälsa på oss, vi finns på Lövträdet, Västra skolgatan 3A, Ånge.

Tina Olsson-Leander
Praktiksamordnare
073-270 78 18

Ulrika Lindblom
Arbetskonsulent
072-513 04 73

Rebecca Molin
Arbetskonsulent
072-515 29 04

Kjell Grip
Arbetskonsulent
072-515 29 04