Arbetslöshet, arbetsmarknad

Under arbetsmarknad finns vi i Samlad kraft. Vår verksamhet riktar sig till personer som varken arbetar eller studerar.

Syftet med verksamheten är att varje individ ska erbjudas den hjälp och stöd som behövs här och nu för att komma vidare till studier eller anställning.

Praktik hos Ånge kommun

Om du är arbetslös och är intresserad av praktik hos Ånge kommun är du välkommen att höra av dig till kommunens praktikförmedlare Tina Olsson Leander. Tel. 073-270 78 18. E-post tina.olssonleander@ange.se. Du kan även kontakta den arbetsplats som du är intresserad av.

Arbetsmarknadsarenor

Du som är arbetssökande eller behöver pröva din arbetsförmåga kan erbjudas praktik via Ånge kommun.

Erikshjälpen Second Hand. Butik i Fränsta eller Ånge. Sysslorna i butikerna är skiftande till exempel stå i kassan, rengöring varor, plocka fram varor, skylta, städa med mera. Erikshjälpen Second Hand använder sitt överskott för att hjälpa utsatta människor genom bistånd och social verksamhet.

Ljungandalens Bad & Sport, Fränsta.

Café Bobergsgymnasiet, Ånge.

Föreningspoolen

För dig som är arbetssökande finns möjlighet att göra praktik på en förening inom Ånge kommun.

Det finns även möjlighet för föreningar att kontakta kommunen om det finns önskemål om att ta emot en praktikant.

Målsättningen är att genom samverkan ge föreningslivet bättre stöd och hjälp och därmed värdesäkra det stora ideella engagemang som finns.

Kommunernas aktivitetsansvar

Alla Sveriges kommuner är ålagda att aktivt kontakta de ungdomar som är folkbokförda i kommunen i åldern 16-19 år och som inte går ett nationellt gymnasieprogram, studerar motsvarande på folkhögskola eller går på något av gymnasiets introduktionsprogram. Dessa ungdomar ska erbjudas stöd och coachning i form av samtal, rådgivning, aktiviteter och hjälp att hitta praktikplats eller arbete.

Vi finns på Lövträdet, Västra skolgatan 3 A, Ånge.

Kontaktpersoner:
Kjell Grip, 073-275 14 48, kjell.grip@ange.se
Alexander Johansson, 073-351 77 44, alexander.johansson@ange.se

Ångemodellen

Ångemodellen är ett arbetsmarknadsprojekt medfinansierat av Europeiska socialfonden, ESF. Projektet pågår under tiden 1 februari 2020 fram till 30 september 2022 och riktar sig till personer 15-64 år som står långt från arbetsmarknaden, på grund av till exempel långtidssjukskrivning eller funktionsnedsättning. Målet är att de ska komma i arbete, utbildning eller närmare egen försörjning. Ångemodellen bygger på att vidareutveckla och kvalitetssäkra det arbetssätt som implementerades under hösten 2018.

Projektet har en uppstarts- och planeringsfas fram till 31 juli 2020 och går sedan in i genomförandefasen med ett beräknat antal deltagare om 80 personer.

Kontaktpersoner:

Kjell Grip
Projektledare
073-275 14 48
kjell.grip@ange.se

Tina Olsson Leander
Projektekonom/Arbetsmarknadskonsulent
073-270 78 18
tina.olssonleander@ange.se

Ulrika Lindblom
Arbetsmarknadskonsulent
072-513 04 73
ulrika.lindblom@ange.se

Rebecca Molin
Arbetsmarknadskonsulent
072-515 29 04
rebecca.molin@ange.se

Alexander Johansson
Arbetsmarknadskonsulent
073-351 77 44
alexander.johansson@ange.se

Extratjänster

En extratjänst är ett jobb hos en arbetsgivare inom välfärden, offentlig, kulturell eller ideell sektor. En extratjänst är en tidsbegränsad anställning, hel- eller deltid.

Extratjänst är för den som har varit arbetslös en längre tid, eller som är nyanländ i Sverige och är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. För mer information, besök: www.arbetsformedlingen.se Länk till annan webbplats.

Kontaktperson:
Katarina Larsson
Koordinator
073-403 22 82
katarina.larsson@ange.se