Uppsatsarbete

Du som läser på högskola eller yrkeshögskola och letar efter en organisation att skriva din uppsats eller examensarbete mot, kan höra av dig till Ånge kommun med ditt intresse! Kontakta den person som är ansvarig för det område du är intresserad av.

Här kan du skriva din uppsats:

Bygg- och miljökontoret

Bygg- och miljönämnden arbetar med bygglov, planfrågor, stadsbyggnad, miljöskydd, naturvård, hälsoskydd och livsmedel. Uppsatsarbete här passar dig som läser till byggnadsingenjör, miljö- och hälsoskyddsutbildning eller liknande.

Intresseanmälan skickas till Bygg- och miljöchef Mattias Holmetun

Socialtjänsten

Socialnämnden arbetar med äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, handikappomsorg, familjerådgivning, ungdomsmottagning, tillsyn av alkoholtillstånd, serveringstillstånd och sanktionsärenden efter länsstyrelsens yttranden och budgetrådgivning/skuldsanering.
Uppsatsarbete här passar dig som läser till socionom.

Intresseanmälan skickas till Socialchef Katarina Persson

Ånge Tekniska Förvaltning

Tekniska nämndens ansvarsområden är gator, vägar och parker, VA-försörjning, renhållning och avfallsplanering, kost- och städverksamhet. Tekniska nämnden fungerar även som trafiknämnd.
Uppsatsarbete här passar dig som läser tekniska utbildningar, exempelvis samhällsbyggnad och civilingenjör.

Intresseanmälan skickas till Teknisk chef Ove Skägg

Humanistiskt kontor

Humanistiska nämnden ansvarar för grundskola, barnomsorg/förskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, träningsskola, musikskola, fritidshem, kultur och bibliotek, fritid och idrott.
Uppsatsarbete här passar dig som läser till lärare, förskolelärare, beteendevetare och socionom.

Intresseanmälan skickas till Skolchef Kent Ylvesson

Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten arbetar med med näringslivs-, arbetsmarknads-, infrastruktur- och utvecklingsfrågor i vår kommun. Uppsatsarbete här passar dig som läser något med anknytning till områdena ovan, exempelvis beteendevetare, ekonom eller civilingenjör.

Intresseanmälan skickas till Arbetsmarknads- och integrationschef Malgorzata Hammarberg