Praktik

När du själv får prova på lär du dig som allra bäst! Om du studerar vid en högskola eller yrkeshögskola där verksamhetsförlagd undervisning ingår är du välkommen att söka din praktikplats hos oss på Ånge kommun!

Vad du får för uppgifter som praktikant beror på vad du studerar till, hur länge du har studerat samt hur lång din praktikperiod är. Vid erbjudande om praktikplats ser vi till att du får arbetsuppgifter som är relevanta för din utbildning.

Anmäl ditt intresse

Du kan skicka in en intresseanmälan för praktikplats hos Ånge kommun. Skicka in din intresseanmälan via formuläret nedan eller till den kontaktperson som är ansvarig för det område som du är intresserad att praktisera inom. Bifoga följande uppgifter i din intresseanmälan:

  • Dina kontaktuppgifter
  • Uppgifter om din utbildning
  • Ditt CV
  • En kort presentation av dig själv där du berättar vad du önskar få ut av din praktik hos oss på Ånge kommun.

Här kan du söka praktik:

Bygg- och miljökontoret

Bygg- och miljönämnden arbetar med bygglov, planfrågor, stadsbyggnad, miljöskydd, naturvård, hälsoskydd och livsmedel.
Praktikplats här passar dig som läser till byggnadsingenjör, miljö- och hälsoskyddsutbildning eller liknande.

Intresseanmälan skickas till Bygg- och miljöchef Mattias Holmetun

Socialtjänsten

Socialnämnden arbetar med äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, handikappomsorg, familjerådgivning, ungdomsmottagning, tillsyn av alkoholtillstånd, serveringstillstånd och sanktionsärenden efter länsstyrelsens yttranden och budgetrådgivning/skuldsanering.
Praktikplats här passar dig som läser till socionom. Praktiklatser samordnas av Praktikcentrum i Sundsvall om du studerar i Västernorrlands län, Östersund och Umeå.

Ånge Tekniska Förvaltning

Tekniska nämndens ansvarsområden är gator, vägar och parker, VA-försörjning, renhållning och avfallsplanering, kost- och städverksamhet. Tekniska nämnden fungerar även som trafiknämnd.
Praktikplats här passar dig som läser tekniska utbildningar, exempelvis samhällsbyggnad och civilingenjör.

Intresseanmälan skickas till Teknisk chef Ove Skägg

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsnämnden ansvarar för grundskola, barnomsorg/förskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, träningsskola, musikskola, fritidshem, kultur och bibliotek, fritid och idrott.
Praktikplats passar dig som läser till lärare, förskolelärare, beteendevetare och socionom.

Intresseanmälan skickas till utvecklingsledare Eva-Lena Årmyr

Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten arbetar med med näringslivs-, arbetsmarknads-, infrastruktur- och utvecklingsfrågor i vår kommun.

Praktikplats passar dig som läser något med anknytning till områdena ovan, exempelvis beteendevetare, personalvetare, civilingenjör.

Intresseanmälan skickas till Arbetsmarknads- och integrationschef Malgorzata Hammarberg