IoT-teknik på LSS-boende

Sommaren 2020 inledde Ånge kommun och Servanet ett pilotprojekt på ett boende för unga med funktionsnedsättning. Sensorer och kameror gjorde det möjligt för ungdomarna att bo och leva sjävständigt utifrån deras behov. Efter projektets slut togs beslutet att inte fortsätta med just den här lösningen, men det har ändå varit en lärorik och nyttig erfarenhet för fortsatt arbete.

Mer självständighet med hjälp av IoT-teknik

Tekniken testades på ett boende för ungdomar som precis flyttat till sin första egna lägenhet. Trots stora funktionsnedsättningar kunde de med hjälp av sensorer och kameror känna sig självständiga utifrån den möjlighet som fanns.

Med i pilotgruppen var enhetschef, personal på boendet, systemförvaltare och IT-ansvariga hos kommunen samt Servanet.

Boendets fastighetsägare hade dragit fiber till alla i boendet. Efter det tittade pilotgruppen på fiberanslutna larm genom samverkan med Servanet. Servanets underleverantörer stod för sensorerna och larmen.

Person i rullstol håller händerna kring en kaffekopp.

Om IoT-tekniken i lägenheterna

Varje lägenhet rustades med sensorer utifrån den boendes önskemål och personlighet. Rörelsedetektorer fanns uppsatta i hela lägenheten: i vardagsrummet, badrummet, hallen och sovrummet. Detektorerna läste av när den boende rörde sig och fångade upp rörelsemönster. Med hjälp av rörelsefunktioner kunde avvikande mönster fångas upp.

I varje lägenhet fanns en kamera installerad och kunde användas vid misstanke att något hade hänt. Kameran var bara i gång under tre minuter och var inte tänkt som övervakning, utan en tillfällig titt att allting var bra med den boende.

I lägenheterna fanns också speciallampor installerade i badrummen, som tändes automatiskt när man kom in. Samma sorts lampor fanns även som alternativ i sovrummen. Lamporna styrdes med hjälp av rörelsedetektorer. På dörrar och fönster satt magnetlarm som var kopplade till samma system som övriga sensorer.

Sensor på ett LSS-boende

Sensorer från en av lägenheterna.