Dialog och synpunkter

Vi på kommunen har som mål att lyssna på våra medborgare, vi är därför intresserade av dina synpunkter, positva såväl som negativa.

Som invånare i Ånge kommun har du möjlighet att påverka kommunen på flera olika sätt, bland annat:

  • Rösta i kommunalvalet
  • Direktkontakt med politiker eller tjänstemän
  • Lämna synpunkter, klagomål och beröm
  • Ställa frågor och lämna förslag

Har du förslag på förändringar och förbättringar är du välkommen att lämna dem till kommunen. Är det något som inte är bra i den service du får, vill vi gärna veta det för att kunna förbättras. Det finns många sätt att komma i kontakt med kommunen. Vårt mål är att lyssna på dig som invånare och därför är vi intresserade av dina synpunkter, positva såväl som negativa.