Redovisning av motioner under behandling

Här är de motioner som just nu är inlämnade och ska besvaras. Motioner lämnas av ledamöter i kommunfullmäktige. 

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Titel

Inlämnat av

Dnr


2021-10-11

Motion angående gatubelysning i kommunen Word, 2 MB.

Centerparitet

KS 21/388


2021-11-24

Motion ang införande av frukt igen Pdf, 308.5 kB.

Centerparitet

KS 21/442