Redovisning av motioner under behandling

Här är de motioner som just nu är inlämnade och ska besvaras. Motioner lämnas av ledamöter i kommunfullmäktige. 

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Titel

Inlämnat av

Dnr


2022-09-07

Motion om arbetsmiljö Pdf, 84.8 kB.

Vår Framtid

KS 22/318


2022-09-22

Motion om daglig verksamheten Myren Pdf, 114.9 kB.

Vänsterpartiet

KS 22/332


2022-10-23

Motion om barnomsorg i Haveröområdet Word, 9.1 kB.

Vänsterpartiet

KS 22/388


2022-11-16

Motion om aktivitetskalender på Ånge kommuns hemsida Word, 29.1 kB.

Kristdemokraterna

KS 22/426


2022-12-19

Motion för ökad politisk mångfald i KF Word, 134.5 kB.

Sverigedemokraterna

KS 22/531


2023-02-20

Motion om gratis busskort för barn och unga Word, 8.9 kB.

Vänsterpartiet

KS 23/154


2023-04-11

Motion om nödvändigt vägunderhåll Word, 27 kB.

Vår Framtid

KS 23/297