Redovisning av motioner under behandling

Här är de motioner som just nu är inlämnade och ska besvaras. Motioner lämnas av ledamöter i kommunfullmäktige. 

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Titel

Inlämnat av

Dnr


2021-11-24

Motion ang införande av frukt igen Pdf, 308.5 kB.

Centerparitet

KS 21/442


2022-02-18

Motion om att arbeta för möjligheten till arbetspendling med tåg till och från Viskan Pdf, 102.8 kB.

Sverigedemokraterna

KS 22/69


2022-02-18

Motion om att införa teckenspråk som tillvalsämne i grundskolan Pdf, 336.2 kB.

Sverigedemokraterna

KS 22/70