Redovisning av motioner under behandling

Här är de motioner som just nu är inlämnade och ska besvaras. Motioner lämnas av ledamöter i kommunfullmäktige. 

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Titel

Inlämnat av

Dnr


20210116

Motion om föreläsning om socialt utanförskapPDF

Linda Mattsson, vf

21/41


20201208

Motion om feriepraktik inom daglig verksamhetPDF

Sten-Ove Danielsson, s

20/470


20201023

Motion om strukturerat målstyrningsarbetePDF

Joakim Bäckström, vf

20/399


20200129

Motion om att starta lastbilsförarutbildningPDF

Erik Thunefors, sd

20/54


20191118

Motion om medborgardialogPDF

Jan Filipsson, s

19/357