Håll koll på ange.se/vindkraft

På ange.se/vindkraft informerar vi om aktuella vindkraftsprojekt, samråd som kommunen blivit inbjudna till med mera. Vi har också samlat länkar till vindkraftsprojektens hemsidor, information om affärsmöjligheter till dig som är entreprenör och mer information om vindkraft och vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Just nu bjuder OX2 in till öppet hus och samråd för vindkraftsprojekt Marktjärn i nordöstra Ånge kommun.