Ånge musiksällskap

fiol

Ånge Musiksällskap bildades 1924 och utgör en liten symfoniorkester som spelar allt från klassisk musik till svensk och irländsk folkmusik, jazz, dansband etc. ofta i samarbete med någon artist eller något annat band.

Du som är vuxen utövare av ett instrument inom stråk, blås eller slagverk är välkommen till oss!

Förutom att förnöja sig själva och kommuninnevånarna med bra konserter fungerar Ånge Musiksällskap som en fördjupning för ungdomar från Musikskolan som kommit lite längre på sitt instrument. Med Musiksällskapet får de chans att möta ännu fler genrer och spelkompisar.

Under 2024 fyller föreningen 100 år och bjuder in till en jubileumskonsert! Så samlas flera av de tidigare medlemmarna som spelar tillsammans med den nuvarande gruppen.