Människor står i halvcirkel runt ett pingisbord och lägger tillsammans ett pussel.

Samskapa framtiden - unga och vuxna tillsammans

Samskapa framtiden var namnet på en stor workshop som nyligen arrangerades i Fränsta ungdomsgård.

Ett 60-tal personer - tjänstepersoner, politiker, skolungdomar, pensionärsföreningar, Jämställdhetsmyndigheten och nationella aktörer från Agenda 2030 och Sveriges kommuner och Regioner - samlades för att lyssna, genomföra dialoger och experimentera.

Fyra regioner arbetar med ett antal kommuner i det nationella pilotprojektet ”Nu börjar vi med barnen!” Länk till annan webbplats., som den nationella samordnaren för Agenda 2030 leder. I Västernorrlands län samarbetar Region Västernorrland och Ånge kommun. Utgångspunkten i projektet handlar om att utforska och skapa ett system för främjande insatser för barn och unga.

Förmiddagen i Fränsta ägnades åt att samlas kring identifierade arbetsområden som vi tillsammans arbetade vidare med. Det handlade om barn och ungas möjligheter att få vara delaktiga och inkluderade och det handlade även en del om normer och värderingar.

- Vi vuxna behöver prata om hur vi ger unga mer inflytande i allt från trygghetsfrågor till stadsplanering. Det här är något att jobba vidare med och det är vårt vuxenansvar säger Jennie Näslund Nära vårdsamordnare Ånge Kommun.

Under eftermiddagen övergick identifierade konflikter mot den önskade blomstrande framtiden. Praktiska experiment varvades med dialoger i möten över generationsgränser. Stort fokus låg på hur vi kan skapa en ökad delaktighet och inkludering för våra barn och unga och det gav många intressanta samtal och ett gediget material att arbeta vidare med.

- Samtalen i dialogpassen och team-arbetet med experimenten var överväldigande och det fördes fantastiska samtal över generationsgränser. Det var både rörande och starkt att se, säger Jennie Näslund Nära vårdsamordnare

Kvällen avslutades med storytelling där två modiga ungdomar delade med sig av sin egen livsberättelse.

- Vi skapar tillsammans sammanhang och mötesplatser där unga får göra sina röster hörda och vi vuxna lyssnar och sedan reflekterar vi tillsammans. Barn och ungas behov möts upp och det öppnar dörrar och ta vara på ungas kraft, engagemang och idéer säger Jennie Näslund Nära vård samordnare

Innan kvällen var slut gjordes en utvärdering och deltagarna var överens om att dagen var både häftig och känslorik och att det är på sådana här sätt vi tillsammans kan växa.

- Att investera i tid och aktiviteter för våra barn är en god investering för vår gemensamma framtid, säger Jan Filipsson, (s).