Ånge kommuns hemtjänst investerar i moderna och framtidssäkrade trygghetslarm

Under november månad påbörjar hemtjänsten i Ånge kommun utbyte av samtliga trygghetslarm.

Syftet är öka tryggheten för den enskilde och samtidigt möjliggöra att ytterligare välfärdsteknik kan användas för att möta olika typer av behov.

I början av veckan installerades de första nya larmen hos några av hemtjänstens användare.

- Trygghetslarmen är viktiga för att bidra till självständighet och trygghet i det egna hemmet.
Vi uppdaterar nu vår utrustning för att säkerställa fortsatt god funktionalitet i och med avvecklingen av 2G-och 3G-näten. De nya larmen kommunicerar primärt via 4G-nätet och vi hoppas att bytet av våra drygt 300 trygghetslarm är klart innan årsskiftet, säger Anders Åreng,
verksamhetschef Stöd- och omsorg, Hemtjänst och Kommunal hälso- och sjukvård

Införandet av de nya trygghetslarmen bedrivs i projektform och en arbetsgrupp bestående av larmansvariga från olika hemtjänstgrupper i kommunen utför det praktiska bytet. I början av november fick de utbildning i de nya trygghetslarmen.

- Vid själva utbytet så åker vi hem till den enskilde och demonstrerar de nya larmet samt ersätter det gamla. Förutom nya larm så har vi även ett uppdaterat system som gör att vi enkelt kan överblicka alla larm och hantera eventuella problem. Det känns verkligen kul att vara igång, säger Carina Jonsson, systemadministratör

Teknikutvecklingen i samhället går i rasande fart vilket även visar sig inom vård och omsorgen. De nya trygghetslarmen som nu installeras går exempelvis att koppla samman med rörelsesensorer och annan välfärdsteknik.

- Själva enheten bakom tillåter att över 60 sensorer kan anslutas till trygghetslarmet, det kan exempelvis handla om dörrlarm, röksensorer eller möjlighet att styra sina hushållsapparater. Detta gör att vi kan anpassa och förfina trygghetslarmen mer individuellt utifrån den enskildes behov, säger Pär Näslund, digitaliseringsansvarig för socialtjänsten.