Biståndshandläggare

Enkät om sommaren.

Socialtjänsten arbetar för att verksamheten ska bli bättre. En viktig del i det arbetet är att samla information från våra medarbetare.

Enkäten nedan handlar om sommarens arbete. Den är anonym och din medverkan är betydelsefull.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.