129 ungdomar i Ånge kommun har erbjudits feriepraktik

I sommar kommer 129 ungdomar ha feriepraktik hos kommunens verksamheter och hos föreningar. Ungdomarna är födda 2005, 2006 eller 2007.

Sommaren är uppdelad i 3 perioder med 2 veckor vardera. Första perioden börjar 26 juni (vecka 26–27). Sommarorkestern, sommarteatern och turistinformatör börjar den 19 juni och de är på 3 veckor.

Blommande klöver på en äng