text klimat klivet

 

Klimat klivet öppnar upp för nya ansökningar

Nu kan fler företag ställa om med stöd från Klimatklivet. Upp till fem miljarder kronor kan i år fördelas till den gröna omställningen. Det är en kraftig förstärkning jämfört med tidigare år. Laddinfrastruktur, vätgas och jordbruk är några av de områden där Naturvårdsverket ser särskilt goda möjligheter för investeringar som bidrar till klimatnytta.

Sedan starten har Klimatklivet bidragit med sammanlagt 13,3 miljarder kronor till olika klimatåtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser.

I samband med att regeringen nu har förstärkt Klimatklivet är det upp till fem miljarder kronor som kan användas under 2024. Under året kommer Klimatklivet hålla tre ansökningsomgångar öppna för att kunna fördela medlen till projekt som på ett effektivt sätt bidrar till omställningen och klimatmålen.

– Vi ser positivt på att Klimatklivet kan fortsätta stötta den gröna omställningen, vilket också i dessa tider bidrar till ökad konkurrenskraft och trygghet för många företag. Många klimatinvesteringar kan inte bli av utan stöd. Och klimatåtgärderna kan också bidra till Sveriges beredskap, säger Carl Mikael Strauss, enhetschef Klimatklivet industri.

Är du intresserad och vill veta mer? Läs mer på- Nu kan fler företag ställa om med stöd från Klimatklivet (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.