vindkraftverk vid sjön

 

Främja förnybar energi i Mellersta Norrland

Vill ni vara med och skapa insatser för främjande av förnybar energi? Nu finns det EU-finansiering att söka för aktörer i Jämtland och Västernorrlands län. Små och medelstora företag är slutlig målgrupp för insatserna.

Vad handlar erbjudandet om?
I denna utlysning efterfrågas projekt som bidrar till att möta utmaningarna:

  • ökad användning och produktion av förnybar energi
  • främja förnybar energi
  • omställning till hållbara drivmedel

Det önskat sluttillstånd som projekt ska bidra till inom detta område är hållbara kommunikationer och ett konkurrenskraftigt fossilbränslefritt näringsliv.
Önskade effekter på lång sikt är:

  • minskade utsläpp av växthusgaser
  • hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv
  • ökad produktion och användning av förnybar energi
  • effektivare användning av begränsade resurser

Den här utlysningens finansiering ska hjälpa till att förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft. Den ska också skapa arbetstillfällen i dessa företag genom produktiva investeringar. Pengarna ska stödja utveckling av nätverk för kunskapsöverföring och globala värdekedjor. Vill du veta mer? Läs mer på tillväxtverketshemsida - Främja förnybar energi i Mellersta Norrland (2024.1) - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) Länk till annan webbplats.