rapport vad vill charlie


Insikter i generations Z:s tankar, värderingar och önskemål om arbetslivet

I rapporten ”Vad vill Charlie?” erbjuds insikter i den aktuella generationens tankar, värderingar och önskemål om arbetslivet. En rapport framtagen av Handelskammaren Mittsverige.

För att minska glappet mellan arbetsgivare och Generation Z är aktivt engagemang och kommunikation avgörande. Genom att förstå generationens synsätt och värderingar kan arbetsgivare stärka sina arbetsgivarvarumärken och skapa en ömsesidigt gynnsam relation. Genom att vara närvarande på de plattformar där Generation Z finns, kommunicera medarbetarupplevelsen och erbjuda flexibla och meningsfulla arbetsmiljöer kommer arbetsgivare att ligga i framkant när det gäller att locka och behålla kompetens från denna unika generation.

I rapporten ”Vad vill Charlie?” erbjuds insikter i den aktuella generationens tankar, värderingar och önskemål om arbetslivet. Genom konkreta erfarenheter och insamlad kunskap om denna generation strävar rapporten efter att tillhandahålla arbetsgivare användbara verktyg och strategier. Målet är att dessa insikter ska bistå arbetsgivare i att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och skapa en attraktiv arbetsmiljö som möter de specifika behoven hos framtidens medarbetare.

För att komma till hela rapporten- vad vill Charlie? Följ denna länk - Rapport: Vad vill Charlie? – Handelskammaren Mittsverige (midchamber.se) Länk till annan webbplats.