logga svenskt näringsliv

 

Svenskt näringsliv bjuder in till ett digitalt seminarium - Hur kan brottslighet som en följd av stora investeringar motverkas?

Vilka är de största riskerna och vilka metoder är mest framgångsrika för att motverka brottslighet i spåren av stora etableringar?

När? 28 februari kl 8.30-11.00
Plats? Digitalt via teams

Anmäl dig via denna länk - Hur kan brottslighet som en följd av stora investeringar motverkas? (ungpd.com) Länk till annan webbplats.

Stora investeringar är en fantastisk möjlighet för utvecklingen i norra Sverige. Men med denna möjlighet följer också risker i form av ökad brottslighet, exempelvis svart arbetskraft, stölder, mutor, arbetsmiljöbrott, bidragsbrott, människohandel, skattebrott med mera. Enligt Ekobrottsmyndighetens beräkningar hamnar minst 1 miljard kronor i fickorna hos kriminella varje år.

Vilka är de största riskerna och vilka metoder är mest framgångsrika för att motverka brottslighet i spåren av stora etableringar? Anna Lundström, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten, informerar om hur den ekonomiska brottsligheten utvecklats, vilka kännetecken man ska vara uppmärksam på och hur vi kan samarbeta för att motverka brottsligheten.