klimatklivet skrivet med svarta stora bokstäver

 

Klimat klivet

Det är nu klart att nästa utlysning av Klimatklivet kommer att vara öppen för ansökningar mellan 18 och 29 september i höst. I denna utlysning är det även möjligt att söka stöd för publik laddinfrastruktur.

Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Åtgärder med kort genomförandetid premieras
På grund av budgetsituationen så innebär denna utlysning speciella förutsättningar för möjligheterna att få stöd. Det kommer att vara stor fördel för åtgärder med kort genomförandetid, det vill säga åtgärder som blir färdigställda till senast den 30 juni 2024. Stödförutsättningarna för åtgärder med längre genomförandetid kommer att bli tydligare i samband med regeringens höstbudget.

Särskilda regler för stöd till publik laddinfrastruktur
Den som planerar att söka stöd för laddinfrastruktur denna ansökningsomgång, bör känna till att Naturvårdsverket just nu endast tar emot anbud för laddstationer som blir färdigställda senast den 30 juni 2024. I juni kommer mer information om vilka villkor som gäller framöver för anbud om publik laddinfrastruktur. Håll utkik på Naturvårdsverkets webbplats.

Tips inför utlysningen
En noggrant förberedd ansökan minskar risken för kompletteringar och förbättrar möjligheterna till en snabb ansökningsprocess. Detta kan vara extra viktigt vid åtgärder med kort genomförandetid. Den som avser att söka stöd i höstens omgång kan därför med fördel påbörja förberedelserna redan idag. På Naturvårdsverkets webb Länk till annan webbplats. finns information om precis vad din ansökan ska innehålla. Observera att åtgärder inte får ha påbörjats innan besked om stöd.

Mer info hittar du via länken nedan:
Klimatinvesteringsstöd | Länsstyrelsen Västernorrland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.