Mörkt nedtonad drönarbild av skogsområdet Site Alby Östra med texten "Grön vätgas i Ånge - från avveckling till utveckling"

Här i skogsområdet i Alby planeras en av vätgasfabrikerna. Titta på filmen längre ned på sidan.


Film om när avveckling blev utveckling i Ånge

Det var i höstas som Vindkraftcentrum kontaktade näringslivskontoret för att göra en film om utvecklingen som skett och sker i Ånge kommun i spåren av utbyggnaden av förnybar energi. Nu är resultatet här.

Filmen ”Grön vätgas i Ånge – från avveckling till utveckling” använder Ånge kommun som exempel på vad som nu händer på flera håll i landet, inte sällan i glesbygdskommuner och mindre städer. Stora industrisatsningar i spåren av vindkraftetableringar. Gemensamt för dem alla är att de bygger på en industrisymbios som kommer att vara standard framöver.

– Det är därför de attraherar både nya invånare, industriaktörer och partners. Satsningarna görs med förnybar energi som grund. Den som hakar på kan erbjuda gröna produkter eller tjänster som löser problem, istället för att bidra till problemen, säger Torbjörn Laxvik på Vindkraftcentrum.

Filmen är 20 minuter lång och riktar sig i huvudsak till politiker och kommunanställda som på ett eller annat vis arbetar med utveckling på lokal nivå, men den är intressant för alla som vill veta mer om utvecklingen i Ånge, de möjligheter och de utmaningar vi står inför. Medverkar i filmen gör utöver kommunalråd och tjänstepersoner från Ånge kommun, även RES, Permascand och BigAkwa. Filmen ägs av Vindkraftcentrum och är finansierad av Energimyndigheten.

Läs mer hos Vindkraftcentrum >> Länk till annan webbplats.

 

Senast den 18 april kommer filmen gå att se med svensk textning. För att se filmen med textning behöver du lägga till "Svenska" i spelarens nedre kant till höger i bild.