Bli ett förberett företag med MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Med förberedda företag blir Sveriges beredskap starkare. För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig är företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av varor och tjänster som efterfrågas, av yttersta vikt.

MSB har utvecklat sin hemsida med särskilt riktad infomration och stöd till dig som vill veta mer om företagens betydelse för Sveriges beredskap i kris och krig och hur ditt företag an bli mindre sårbart. Du kan också kontakta Ånge kommuns säkerhetschef Jens Grelsson via mejl >> eller telefon 0690 - 250 179.

Till beredskapssidan för företag hos MSB >> Länk till annan webbplats.