Uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv - vad gäller för arbete?

Det innebär att den som kommer från Ukraina kan få ett omedelbart skydd i Sverige och beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Tillståndet ger därutöver möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Direktivet gäller för den som är ukrainsk medborgare, är varaktigt bosatt i Ukraina eller har skyddsstatus i Ukraina. För att omfattas av direktivet ska den ukrainska medborgaren ha lämnat landet efter den 24 februari 2022.

För att ukrainska medborgare på flykt ska ha rätt att arbeta i Sverige behöver de registrera sig hos Migrationsverket. De behöver visa upp ett biometriskt hemlandspass eller andra ukrainska identitetshandlingar på ett av Migrationsverkets servicecenter. Ett beslut om uppehålls- och arbetstillstånd fattas av Migrationsverket inom några dagar.

Uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet gäller till den 4 mars 2023.

Personer som fått tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet blir inte folkbokförda och har därmed inte rätt till ett personnummer. Däremot kan de ansöka om ett svenskt samordningsnummer.

Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige, men som ändå har behov av att ha kontakt med svenska myndigheter eller andra delar av samhället. Samordningsnumret gör det lättare att ha kontakt med svenska myndigheter, arbetsgivare, skola, banker med mera. Det är Skatteverket som beslutar om samordningsnummer.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller funderingar om att anställa!
E-post: naringsliv@ange.se >>
Telefon: 0690 - 25 05 05