5 och 6 oktober:
Digitala informationsträffar om att dra nytta av vindkraften i Ånge Ljusdal

Att etablera vindkraft involverar hundratals tjänster och arbetare, och kräver stora
varuleveranser av så väl dagligvaror och maskiner som komponenter till vindkraftverken, maskinerna och infrastrukturen. Det kan vara till exempel matleveranser, städ, verktyg, reservdelar, reparationer av fordon, bränsle, boende, med mera.

Över lag har vindkraftsprojektörerna stora vinningar att göra genom att anlita lokal arbetskraft i så hög utsträckning som möjligt. Det innebär att du som är företagare i- eller i närheten av områdena nu har goda möjligheter att vidga din kundkrets och utveckla din verksamhet genom att etablera kontakt med
vindkraftsbranschen.

Nu vill vi informera dig om beviljade men inte påbörjade vindkraftsetableringar i Kölvallen, Gubbaberget och Riberget i Ljusdals kommun, Klevberget, Östavall och Långåsen, samt pågående byggnation av Björnberget i Ånge kommun. Vi kommer även titta på Vindkraftcentrums företagsdatabas - Affärsplattform Vind - som verktyg för enklare lokala upphandlingar.

Tisdag 5 oktober, 18.30-19.30: För dig med fokus på byggnation och entreprenad
Onsdag 6 oktober, 18.30-19.30: För dig med fokus på handel och service

Anmäl dig till den digitala kväll som passar dig till:
narljus@ljusdal.se >> senast 4 oktober

Passa på att ställa frågor!

Ladda ner inbjudan som pdf >> Pdf, 497.8 kB.