Bilden föreställer en glad snickare i ett halvkaklat badrum med ett vattenpass över axeln.

 

Justerade villkor för utvecklingschecken

Från och med måndagen den 14 juni 2021 återgår stödet via utvecklingschecken till den normala högsta stödnivån som innebär att du kan få 50 procent i stöd för både "hårda" och "mjuka" investeringar.

Justeringen görs mot bakgrund av pandemins minskande samhällseffekter, men övriga förmånliga villkor kvarstår och utvecklingschecken är sökbar hos Region Västernorrland fram till den 31 december 2021.

Utvecklingschecken kan sökas av företag med 1-249 sysselsatta och högst 500 miljoner kronor i omsättning och kan beviljas även om lokal konkurrens förekommer.

Utvecklingschecken innebär att du kan få upp till 50 procent i stöd av "hårda" och/eller "mjuka" investeringar. Hårda investeringar kan vara kostnader för köp av maskiner, inventarier och mindre byggnationer som förstärker kunderbjudandet. Mjuka investeringar kan vara till exempel konsulttjänster för produktutveckling, marknadsföring och marknadsnära affärsutveckling samt utbildning.

Läs mer om utvecklingschecken >> Länk till annan webbplats.