Finansiering och innovationsstöd till företag inom bygg- och anläggning

Arbetar du i ett litet eller medelstort företag som har ambitioner att utvecklas och växa? Vad behöver ni för att komma vidare? Vilka är era viktigaste utmaningar och vad kan vi som stödjande offentliga aktörer göra för att tillgodose era behov? InfraSweden2030 hälsar välkommen till en digital träff med fokus på innovation och utveckling den 11 eller 16 mars.

Tillsammans diskuterar vi utifrån omvärld och era behov hur ni kan arbeta för att utveckla verksamheten. Du får träffa relevanta offentliga aktörer och andra branschkollegor som står inför liknande utmaningar och ges en möjlighet att reflektera över ditt företags möjligheter. Under en timme, vid två olika tillfällen, diskuterar vi era behov och delar med oss av finansieringsmöjligheter och innovationsstöd på temat hållbar affärsmodell.

Agenda:

  • Välkomna och inledning
  • Innovationsstöd: Hur utvecklar man en hållbar affärsmodell? InfraSweden2030s samverkans- och innovationsledare ger er en snabbkurs och verktygen ni behöver för att komma vidare.
  • Ditt utvecklingsbehov – Vad behöver ni för att komma vidare? Erfarenhetsutbyte under gruppdiskussioner
  • Finansieringsmöjligheter – Vinnova, Tillväxtverket, Smart Built Environment och InfraSweden2030 informerar om möjligheter i närtid
  • Summering och avslut
  • Möjlighet att vara kvar i mötet 30 min för fortsatt diskussion/ev frågor

Till anmälan 11 mars klockan 16.00-17.00 >> Länk till annan webbplats.
Till anmälan 16 mars klockan 12.00-13.00 >> Länk till annan webbplats.

InfraSweden2030 stödjer innovtiva produkter, tjänster och produktionsmetoder för en smart, hållbar och konkurrenskraftig transportinfrastruktur. Läs mer om InfraSweden2030 >> Länk till annan webbplats.