Vad brinner DU för? Delta i Ånge kommuns visionsarbete

Under 2020 pågår Ånge kommuns visionsarbete för fullt. Nu bjuder vi in DIG att delta genom en medborgarenkät där du bidrar genom att dela dina tankar och drömmar. Svaren blir en del av underlaget till den nya visionen.

Tänk vilken skillnad vi kan göra tillsammans! Alla svar är viktiga, inget är fel. Dela med dig av dina drömmar och åsikter i medborgarenkäten:

Till enkäten >> Länk till annan webbplats.

Dela gärna enkäten vidare så att så många medborgare i kommunen har möjlighet att bidra.

Under våren 2020 har grupparbeten med närmare 1 000 medarbetare tillika invånare i Ånge kommun genomförts. Våra förtroendevalda har deltagit i en processledd visionsworkshop. I november 2020 ska workshop samt fördjupade intervjuer fylla på underlaget. Och självklart resultatet från denna enkät.

Läs mer om Visionsprocessen på ange.se.

Mot #VisionÅnge