75 miljoner till kompetensutveckling för anställda i branscher som drabbats negativt av Covid-19

Upp till 5000 anställda inom bland annat industrin och handeln får nu möjlighet att stärka sin position på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling. Insatserna sker i projektet Kompetens för konkurrenskraft som finansieras av Trygghetsfonden TSL genom medel från Europeiska socialfonden.

Målet är att med kompetensutvecklingsinsatser stärka både arbetsgivare och anställdas konkurrenskraft i branscher som drabbats ekonomiskt av pandemin. För arbetsgivarna handlar det om att kostnadsfritt kunna erbjuda anställda en kompetensutvecklingsinsats för att öka verksamhetens konkurrenskraft. För de anställda handlar det om att få möjlighet att stärka sin position för en fortsatt anställning eller för att kunna gå vidare till en ny.

Vi är mycket glada över att kunna erbjuda denna satsning så att anställda i branscher som drabbats hårt av Covid-19 får möjlighet till kompetensutveckling och att stärka sin position på arbetsmarknaden säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL

Kompetens för konkurrenskraft har ambitionen att så långt som möjligt samverka med parternas befintliga forum som till exempel yrkesnämnder eller motsvarande. De erfarenheter som byggs upp i projektet ska också ge kunskap till framtida arbetsmodeller för kompetensutveckling under korttidsarbete.

För att insatserna ska vara maximalt relevanta, tas de valideringar och utbildningar som erbjuds för respektive bransch fram i nära dialog med arbetsmarknadens parter säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL

Inledningsvis erbjuds kompetensutveckling för industrin och handeln. Dialog pågår även med parterna inom hotell & restaurang, transport och bygg. Utbildningsinsatser för dessa branscher öppnas upp allt eftersom parterna identifierat vilka kompetensutvecklingsinsatser som är mest relevanta att erbjuda.

Erbjudandet om kompetensutveckling gäller företag som påverkats negativt av Covid-19 och som har anställda som är permitterade/korttidsarbetande, varslade eller har en osäker position på arbetsmarknaden. Företaget måste också ha kollektivavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Det är arbetsgivaren tillsammans med den fackliga representanten som ansöker direkt på Trygghetsfonden TSL:s hemsida, www.tsl.se Länk till annan webbplats.