Företagsklimatet 2020 - enkätsvar släppta

I början av året skickade Svenskt Näringsliv i vanlig ordning ut 200 enkäter till företag i Ånge kommun i syfte att studera företagsklimatet. Totalt har 32 897 svar kommit in, varav Ångeföretagen bidrog med 103 stycken och en kommunal svarsfrekvens på 53%.

Stort tack till dem som fick enkäten och tog sig tid att svara!

Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Ånge kommun landar på 3,04 (föregående år 2,97). Enligt Svenskt näringsliv är gränsen för ett godtagbart företagsklimat 3. Av kommunerna i Västernorrland ligger Timrå i topp med en notering på imponerande 4,52 (topp 3 i Sverige), vilket kan jämföras med det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Sverige som ligger på 3,37. Bortser vi från Timrås toppnotering ligger medelvärdet för Västernorrlands övriga sex kommuner på 3,10.

Du kan detaljstudera enkätsvaren och läsa mer om undersökningen på www.foretagsklimat.se >> Länk till annan webbplats.

Den 23 september släpper Svenskt Näringsliv den omtalade kommunrankningen. I kommunrankningen listas samtliga 290 kommuner i Sverige utifrån var det bedöms vara bäst att starta och driva företag. Sammanvägningen som bildar rankingen görs utifrån svaren på olika frågor i enkäten och olika faktorer som skiljer sig från år till år.