Corona: Rapport från näringslivskontoret

Corona Corona Corona! Men hur påverkas egentligen våra företagare, och vad gör vi på näringslivskontoret i Ånge? Här kommer en rapport från oss.

Även vi har fokus på Corona-krisens framfart, det är inte annorlunda på Näringslivskontoret. Annorlunda är det ändå på så sätt att vi har ställt om vår verksamhet. Från att vara fokuserade på fysiska möten och utåtriktade aktivteter med möten mellan människor till telefonsamtal, web-möten och kontinuerligt informerande via web och socialal medier. I nätverk med andra kommuner, regionen, Länsstyrelsen och andra instanser så pågår ett intensivt utbyte av erfarenheter och goda idéer som, om dom kommer till stånd, kan underlätta en del för ett hårt prövat näringsliv.

Det ser inte ljust ut för företagen i Ånge kommun men inte mörkare än på andra håll heller. Mönstret är detsamma hos oss som i övriga samhället. Värst drabbade är besöksnäringsföretag med hotell, boendeanläggningar, resturanger och kaféer. Även rese- och transportföretag i persontrafikbranschen är hårt drabbade. I stort sett är ingen undantagen.

I övriga branscher skiftar påverkan mer mellan företagen. Handeln har många företag som är drabbade av minskad omsättning men det finns exempel på handelsföretag som fortsätter gå mycket bra. Inom industri och hantverkssektorn tycks det ännu inte vara jättestor påverkan men med tiden så kommer det med säkerhet att förändras. Service- och tjänsteföretag är påverkade i hög grad.

Det är inte en helt homogen bild som framträder, det är stora skillnader mellan företagen, inte kopnstigt eftersom det inte finns en mall, ett facit för hur ett företags verksamhet och ekonomi påverkas av olika händelser.

Det leder tanken till våra åtgärder. Vad gör Ånge kommun och Näringslivskontoret för företag och företagare?

Sedan vi ställde om vår verksamhet har vi ägnat oss åt att ringa runt till så många företag som vi hinner med. Fram till idag har vi varit i kontakt med många av våra företag för att höra hur läget är, det är viktigt av två skäl. Dels får vi en initierad bild av hur situationen upplevs och dels får vi höra hur företaget och människorna där mår.

Det "krispaket" som Kommunstyrelsen beslutat om innebär att vi finns tillgängliga dygnet runt via telefon och e-post. Vi står beredda, ring 0690 - 25 05 05 eller skicka ett meddelande, naringsliv@ange.se.

Vi erbjuder de företag som är i behov av det (som känner att det vill jag göra) kostnadsfri rådgivning. Att få prata med en erfaren affärsrådgivare kan vara ett första steg mot en lyckad fortsättning i ett företags historia. De första 5 timmarna är utan kostnad. Behövs mer tid så finner vi en lösning som passar alla inblandade.

Det finns all anledning att fundera på vad vi mer kan göra och det pågår hela tiden en process där olika idéer prövas. De stöd- och åtgärdspaket som presenterats fram till nu ger någon lindring men fortfarande är behoven stora och önskemålen oändliga. Vi har sagt det flera gåner förut men det tål att upprepas, ta gärna kontakt, vi kommer att göra det vi kan för att hjälpa till.