Mitt i Musiken fortsätter!

Mitt i musiken HT 23

"Mitt i Musiken" heter Ånge Musikskolas egen satsning. Självklart döpt efter vårt geografiska läge och det faktum att du, redan från första tonen befinner dig i ett musikaliskt och socialt sammanhang.

Vi startade ”Mitt i musiken” hösten 2021. Det är ensembleundervisning som sker 2 gånger per vecka under läsåret. Det innebär att du får träffa alla instrumentalister och sångare samtidigt och musicera tillsammans.

Eleverna träffar på så sätt sina lärare oftare och det blir roligare och lättare att lära sig spela! Varje skola får sitt eget välljudande kompisgäng!

Nu bjuder vi in till HT 2023!