Bli en del av
vår gröna
tillväxtresa

Det pågår en industriell revolution i Ånge. Av den lokala förnybara kraften bygger vi cirkulär industripark, där företag förädlar varandras restprodukter i ett närande kretslopp. I takt med att parken växer upp kommer även kringliggande näringar att behöva växa, allt från skola, vård och omsorg till servicehandel, bostadsbyggande, kommunikationer, nöje och fritid. Kort sagt en tillväxtresa där det finns plats för alla som vill vara med och skapa sig en framtid här i mittens rike.

Prenumerera på vårt nyhetsbrevCAPTCHA * (obligatorisk)