HÄR BLÅSER
VINDARNA
ÅT RÄTT HÅLL

Vindkraften är en av våra viktiga naturtillgångar. Här kan du läsa mer om hur du och ditt företag kan dra nytta av den.

Ånge är en attraktiv plats för vindbruk. och vindkraften är en viktig del av platsens utveckling framåt. Vi försöker, kort sagt, ta vara på så mycket som möjligt av den lokalt producerade energin; Den ligger till grund för den cirkulära industriparken som anläggs i Alby och alla vindkraftsprojekt har behov av lokal arbetskraft.

På länkarna här nedan kommer du till samlad information om hur vi arbetar med vindkraft på Ånge kommun, uppdaterad information om aktuella vindkraftsprojekt och information till dig som är intresserad av att etablera vindkraft.