HÄR
VÄXER
FRAMTIDENS
JOBB

I Ljungandalen har vi sedan urminnes tider förstått värdet av att leva nära naturen och att leva av det naturen ger oss. Nu skriver vi början på ett nytt kapitel, där vi låter vind och vatten lägga grunden för ett nytt cirkulärt näringsliv. En vidareutveckling av den starka entreprenörsskapsanda som byggt samhällena kring skogsbruket, järnvägen och våra industrier.

Inom de närmsta åren kommer 500-1000 nya jobb att växa fram, och vi planerar för fullt för att ta emot 2000 nya inflyttare. Är du en av dem?

Två stycken personer i hjälm som tittar ner på något

Site Alby - navet i det nya

Site Alby är ett 145 hektar stort område cirka 10 minuter från Ånge där det nu projekteras en industripark. Hjärtat är en av världens största vätgasfabriker kring vilken andra etableringar planeras. Industrier som lever i symbios, där
den enes restprodukt blir den andres insatsvara. Ett cirkulärt tänk där syftet är att minimera spill. Den största insatsvaran är lokalt producerad, förnybar el.

Tre stycken personer stående runt ett runt bord leendes mot varandra

Goda grannar

I Ånge kommun finns redan idag allt från världsledande industrier till småföretag och kulturentreprenörer. Det som är gemensamt är att vi ställer upp för varandra. Tillsammans hjälps vi åt för att bygga framtidens Ånge och här finns en kultur präglad av öppna dörrar och tillgänglighet.

En porlande fors omringad av grönska

Naturens krafter

Hos oss finns det som andra tillväxtregioner efterfrågar, förnybar energi. Ca 15 km från Alby ligger Tovåsen stamnätsstation som idag kan generera 750 MW vatten- och vindkraft. Med planerad vindkraftsutbyggnad så kommer kapaciteten att öka till 1500 MW, vilket motsvarar lika mycket som 1-2 kärnkraftsreaktorer eller Stockholms årsförbrukning av el.

En person som räcker över en kartongförpackning till en annan 

Ett större sammanhang

I Västernorrland och längs höga kusten finns en lång erfarenhet av praktisk hantering av internationell logistik. Här finns flera utlandsägda industriföretag som skickar gods och varor över hela världen. Och här passerar också stora mängder av det gods som produceras i gruvor och andra tunga industrier från norra Sverige. Efterfrågan på regionens infrastruktur har därför säkerställt att det här finns ett väl utbyggt nätverk av vägar, järnvägar, hamnar, logistikcenter och flygplatser. Allt för att möjliggöra ett smidigt transportflöde av material och varor.