Ett rikt
näringsliv

Att platsen, geografiskt, är en knutpunkt mitt i Sverige där vägar och järnvägslinjer korsar har spelat roll genom åren och spelar en fortsatt roll för den nya industri som växer fram tack vare vår egenproducerade förnybara energi. Energi kännetecknar också alla företagare som verkar i vår kommun. Här hittar du exempel på företag verksamma i Ånge kommun, både stora och små. Den kompletta förteckningen över alla aktiva företag och organisationer hittar du i företagsregistret.

Företagsregistret

Här kan du söka bland alla aktiva företag och organisationer i Ånge kommun.