Eldningdförbud i hela länet från 23 juni klockan 12.00

Länsstyrelsen Västernorrland har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela länet.

Förbudet gäller tills dess att länsstyrelsen meddelar att det har upphört.

Brandrisken i Västernorrland är just nu väldigt hög. Från och med 23 juni kl 12.00 är det eldningsförbud i länet. Syftet med eldningsförbudet är att förhindra skogsbränder.

Eldningsförbud råder på grund av frånvaro av nederbörd i kombination med torr väderlek. Den relativt snöfattiga vintern gör att markerna torkar upp snabbare än vanligt, därför har just nu en hög brandrisk.

Vad innebär ett eldningsförbud?

Vid ett eldningsförbud är det förbjudet att elda och grilla med fasta bränslen i skog och mark. Med mark menas mark som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris, och grenar.

Eldningsförbudet gäller inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Men det är viktigt att komma ihåg att även tillåten eldning och grillning sker på eget ansvar.

Här finner ni frågor och svar kring vad ett eldningsförbud innebär.länk till annan webbplats

Respektera eldningsförbudet

Länsstyrelsen uppmanar alla som arbetar i skog och mark att vara försiktiga vid användning av skogs- och markberedningsmaskiner.

Du som individ ska alltid kontrollera att det är tillåtet att elda och grilla i skog och mark innan du tänder en eld. Håll dig uppdaterad! Läget kan förändras.

Länsstyrelsernas karttjänst över rådande eldningsförbudlänk till annan webbplats

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Den som orsakar brand genom oaktsamhet kan åtalas för allmänfarlig vårdslöshet.