Information om coronavirus

Senast uppdaterad: 2020-04-05

Här samlar Ånge kommun information om hur vi förhåller oss till och hanterar det nya corona-viruset.

Ånge kommun samverkar tillsammans med Region Västernorrland, länsstyrelsen och övriga kommuner i länet för att förhindra smittspridning. Vi följer utvecklingen och arbetar åtgärder för att hålla de samhällsviktiga funktionerna igång. Sidan uppdateras löpande.

För att undvika att smitta sprids uppmanar Folkhälsomyndigheten människor med symtom, även milda sådana, att begränsa sina sociala kontakter, både i arbetslivet och i privatlivet.
Stanna hemma om du har ett eller flera av dessa syptom:

 • Torrhosta
 • Feber
 • Andningsbesvär
 • Halsont
 • Muskel- och ledvärk
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Snuva

För att undvika smitta:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Hosta och nys i armvecket
 • Rör inte ögon, näsa och mun

Har du varit sjuk, vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb, skola eller förskola.

Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom. Vi avråder anhöriga göra besök på våra särskilda boenden, äldreboenden och aldrig göra besök om man har något av symtomen.

Folkhälsomyndigheten uppmanar dig som är över 70 år att begränsa dina nära kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Undvik exempelvis folksamlingar, affärer eller offentliga lokaler. Det gäller även om du känner dig frisk. Håll gärna kontakten med släkt och vänner via telefon eller dator då det är viktigt att ha någon att prata med i denna oroliga tid.

Det råder just nu allvarlig påverkan på telefonrådgivningen 1177.
Har du allmänna frågor ska du först leta information i pålitliga, digitala kanaler. Se länkar här ovan. Tänk på att det kan finnas de som har svårt att hitta information i digitala kanaler, erbjud omgivningen din hjälp.

Det nationella informationsnumret 113 13 ringer du bara om du inte hittar informationen på webben. Ring bara 1177 om du har sjukdomssymtom.

Har du varit i något av riskområdena eller har haft kontakt med någon som är smittad så ska du ringa 1177.

Ånge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Så påverkas kommunens verksamheter

Uppdaterat 2020-03-20

Fritidsgårdarna stänger

Från och med måndag 6 april hålls fritidsgårdarna i Ånge och Fränsta stängda. Stängningen är en följd av folkhälsomyndighetens riktlinjer som säger att vi inte ska vistas inomhus i större folksamlingar för att minska risken för spridning av coronaviruset.

Uppdaterat 2020-03-20

Ny lag om tillfällig stängning inom skolan

Riksdagen har beslutat om en ny lag som möjliggör stängning av förskolors och grundskolors lokaler från och med måndag. Skolorna övergår vid ett sådant beslut till distans-/fjärrstyrning. Något beslut om detta fattat är ännu inte fattat. Ånge kommun håller förskolor och grundskolor öppna fram till dess ett beslut om annat fattas av regeringen. Lagen börjar gälla den 21 mars 2020.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/lag-om-tillfallig-stangning-av-verksamheter-pa_H701UbU25länk till annan webbplats

Uppdaterat 2020-03-18

Ånge kommuns gym i Fränsta sporthall stängs

Ånge Kommuns stabsledning har beslutat att stänga gymmet på Fränsta Sim & Sporthall från och med torsdag den 19/3 kl. 12.00 på obestämd framtid. Detta med anledning av pandemin som nu råder.

Beslut om åtgärder för barn i förskola

Utbildningsnämnden har idag fattat beslut som berör dig med barn i förskola.

Från och med måndag 23/3 och tills nytt beslut meddelas ska de så kallade 15- och 20-timmarsbarnen stanna hemma för att minska belastningen inom förskolan på grund av den ansträngda personalsituationen och för att minska barngrupperna.
Beslutet gäller barn till vårdnadshavare/föräldrar som är föräldralediga och arbetssökande.

Uppdaterat 2020-03-17

Beslut om att bedriva utbildning för gymnasiet och vuxenutbildningen i Ånge kommun på distans

Utbildningsnämnden i Ånge kommun beslutar att från och med onsdag den 18 mars 2020 att bedriva utbildningen vid Bobergsgymnasiet och kommunens Vuxenutbildning via fjärr- eller distansundervisning och inte i skolans lokaler. Ånge kommun följer därmed Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer.*

Elever och vårdnadshavare som berörs informeras om hur fjärr- och distansundervisningen praktiskt kommer att genomföras.

Beslutet gäller tills annat meddelas.
Åtgärden är en del i att dämpa spridningen av coroanvirus covid-19 i samhället.

Uppdaterat 2020-03-17

Skolbiblioteken stängs för allmänheten från och med 18/3

Som en åtgärd för att minska risken för smittspridning har Ånge kommun beslutat att från och med onsdag 18/3 2020, stänga skolbiblioteken i Torpshammar och Fränsta för allmänheten. Eleverna kommer fortfarande att kunna besöka biblioteken under skoltid, men utomstående besökare hänvisas till biblioteken i Ljungaverk och Ånge som inte är skolbibliotek.

Biblioteken i Ånge och Ljungaverk håller tills vidare öppet som vanligt och Bibblabilen rullar enligt schema.

Kom även ihåg att det finns litteratur att låna digitalt via https://ange.elib.se/länk till annan webbplats - antingen som e-bok eller ljudbok. Strömmad film går också att låna genom en tjänst som heter Viddla. Mer information om dessa tjänster hittar ni under www.ange.se och bibliotek.

I övrigt så följer Ånge kommun rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Uppdaterat: 2020-03-12

Kommunen inför besöksförbud på särskilda boenden och gruppboende

I Ånge kommun införs, på rekommendation från Smittskyddsläkaren vid Region Västernorrland, besöksförbud vid särskilda boenden och gruppbostäder. Syftet är att minska risken för sjukdomar som influensa, vinterkräksjuka, förkylning och covid-19.
Finns särskilda skäl till att besöka en närstående, kontakta personalen för att planera ditt besök.

Uppdaterat: 2020-03-11

Ånge kommun går upp i stabsläge

Med anledning av höjd risknivå för spridning av coronaviruset Covid-19 har Ånge kommun från och med i dag, 11 mars 2020, beslutat att gå upp i stabsläge.

- Att vi går upp i stabsläge innebär en högre beredskap än normalt. Vi skapar en tydligare styrning och samordning med kontinuerliga stabsmöten. Vi har sedan tidigare i kommunledningen påbörjat planering för att klara personalförsörjning och säkerställa samhällsviktiga funktioner vid ett större utbrott av Corona, säger Stefan Wallsten, kommunchef.

I går tisdag, 10 mars 2020, meddelade Folkhälsomyndigheten att de ser tecken på samhällsspridning av coronavirus Covid-19 i Region Stockholm och i västra Götalandsregionen. Någon allmän smittspridning i hela landet ser man inte, men myndigheten höjde risknivån till den högsta, vilket innebär mycket hög risk för samhällsspridning.
Med anledning av att risknivån höjts och att sex personer i länet bekräftats smittade av coronavirus har Ånge kommun i dag, 11 mars, beslutat att gå upp i stabsläge.
Ånge kommun medverkar sedan ett antal veckor tillbaka regelbundet i samverkansmöten med Region Västernorrland, Länsstyrelsen och länets kommuner.

- Tillsammans utgör vi en samverkan som har gemensamma budskap, förslag på inriktningar och hänvisar till säkra källor. Vi uppdaterar ständigt vår hemsida utifrån den senaste informationen.

Ånge kommun fortsätter att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren för Region Västernorrland, säger Stefan Wallsten.

- Vi ser nu över hur våra verksamheter påverkas av det nya läget och vad de nya instruktionerna innebär för oss. Vi arbetar utifrån vår krisledningsplan vid samhällsstörningar och höjdberedskap, avslutar Stefan Wallsten.


Information till företag och arbetsgivare

Nyheter från Näringslivskontoret

Näringslivskontoret ingår i ett flertal nationella, regionala och lokala nätverk, och vi är länken mellan kommunens privata och offentliga verksamheter. Genom våra nyheter strävar vi efter att förmedla det mest aktuella och viktigaste till dig som är företagare i Ånge kommun.

Corona-viruset:
Information till dig som är företagare

Sidan uppdateras kontinuerligt.

Ånge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa ändras kontinuerligt och det är viktigt att du följer aktuell och bekräftad information från myndigheterna. Ånge kommun gick den 11 mars upp i stabsläge, vilket innebär att vi har en högre beredskap än normalt. Det gäller självklart även för oss på näringslivskontoret.

Det är viktigt att du tar ansvar

Du som har symptom som kan tyda på att du har blivit smittad av det nya Corona-viruset ska avstå alla former av sociala kontakter. Det innebär att du kan smitta andra människor och därför ska stanna hemma. Du som är arbetsgivare har även ett särkilt viktigt ansvar för att hålla dina medarbetare uppdaterade med aktuell och bekräftad information och införa relevanta riktlinjer och rekommendationer på arbetsplatsen.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Sammankomster och evenemang
Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare är förbjudna i Sverige. För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas en riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Det är mycket viktigt att du håller dig uppdaterad om den senaste informationen om vad som gäller för sammankomster och evenemang. Folkhälsomyndigheten har den senaste informationen och har bland annat en checklista som du kan använda för att bedöma och minimera risken för smittspridning.

Restauranger, krogar och caféer
Nya regler innebär att trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar inte får förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal bär ut beställningarna. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

De nya reglerna innebär att livsmedelsföretagare åläggs ett stort ansvar för sina kunder. Våra livsmedelsinspektörer finns tillgängliga och hjälper till med råd och instruktioner om hur restauranger, krogar och caféer kan ställa om sin verksamhet.

Näringslivsakuten

Vi på näringslivskontoret i Ånge finns tillgängliga för dig! Vi ser till att lotsa dig rätt i snåret av information, och ingen fråga är för liten eller för stor. Corona-utbrottet innebär stora utmaningar för dig som företagare, och därför erbjuder vi tillsammans med BizMaker upp till fem timmar kostnadsfri företagsrådgivning. Läs mer om vilka åtgärder Ånge kommun vidtagit för att stötta och förenkla för företagen här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Namn

Namn

e-post

 

Nyhetsarkiv

 

Här hittar du information om Covid-19

Uppdaterat: 2020-03-19

Folkhälsomyndigheten - frågor och svar

Det sprids väldigt mycket information om det nya Corona-viruset just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. Tillsammans med WHO är de källan till kunskap om det Corona-viruset. På deras frågor och svar-sida finns mycket information och webbplatsen uppdateras hela tiden.

Frågor och svar om sjukdomen covid-19

Vad skiljer säsongsinfluensa mot covid-19? På länken här under finns frågor och svar från Folkhälsomyndigheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/länk till annan webbplats

Frequently asked questions about the novel coronavirus 2019-nCoV can be found here.länk till annan webbplats

Krisinformation.se länk till annan webbplatsär en sida som förmedlar samlad information.

Region Västernorrland är ur ett regionalt perspektiv ansvarig för smittskyddsfrågor och deras webbplats uppdateras löpande. Följ länken för mer information.

https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/Smittskydd/smittor/covid-19/länk till annan webbplats

Information om coronavirus på olika språk

Folkhälsonmyndigheten har nu översatt information på olika språk om hur du kan skydda dig och andra från smitta.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-om-covid-19-pa-olika-sprak/länk till annan webbplats

 

Uppdaterat: 2020-04-03

Hemsändning av dagligvaror

Information till riskgrupper och hushåll med boende över 70 år.

I samband med utbrottet av Coronaviruset, Covid-19 har ett antal
restriktioner införts. Restriktionerna drabbar riskgrupper och kan
bland annat innebära svårigheter att handla mat.

För personer i riskgrupperna, som nu får problem att handla,
erbjuder kommunen och flera matbutiker hjälp med utkörning.

Kommunen uppmanar i förstahand att inköp av matvaror
sköts med hjälp av släkt, vänner och grannar som ej tillhör
riskgruppen, för att minska belastningen på inblandade.

Hemleverans gäller endast de som tillhör riskgrupper och hushåll med
boende över 70 år. Endast en hemleverans per vecka och hushåll.

Nedan ser du vilka butiker som i dagsläget erbjuder hemleverans i samarbete med kommunen. I första hand vänder du dig till den butik som ligger närmast
din bostad, fler butiker kan tillkomma. Du ser också hur du beställer varor,
betalar samt vilka leveransdagar som gäller.

Coop Ånge

Leveransdagar och leveransområden:
Onsdag och Fredag
Information om leveransområden erhålls av butiken
Beställning:
Kontakta butiken på 070–3610201, Monica (Reservtelefon 0690–691283)
Senast kl. 16.00 dagen innan leverans
Betalning:
Kontant, mer information erhålls av butiken
Sortiment:
Ej frysvaror
Ej medlemsvaror
Leveranstid:
Dagtid mellan kl. 09.00–15.00, andra tider kan förekomma vid många leveranser
Mer information finns på butikens Facebooksida,
https://www.facebook.com/coopangelänk till annan webbplats

Ica Ånge

Leveransdagar och leveransområden:
Tisdag och Torsdag
Information om leveransområden erhålls av butiken
Beställning:
ontakta butiken på 070–3610201, Monica
Senast kl. 20.00 dagen innan leverans
Betalning:
Kontant
Swish
Mer information erhålls av butiken
Sortiment:
Ej frysvaror
Ej medlemsvaror
Leveranstid:
Dagtid mellan kl. 12.00-15.00, andra tider kan förekomma vid många leveranser.
Mer information finns på butikens Hemsida och Facebooksida,
https://www.ica.se/butiker/supermarket/ange/ica-supermarket-ange-468/start/länk till annan webbplats
https://www.facebook.com/icaangelänk till annan webbplats

Ica Fränsta

Leveransdagar och leveransområden:
Måndag, inom Fränsta
Onsdag, inom Fränsta
Fredag, inom Fränsta
Beställning:
Via butikens hemsida: https://www.ica.se/butiker/nara/ange/länk till annan webbplats
ica-nara-torpeden-409/hemleverans/länk till annan webbplats
Senast kl. 12.00 samma dag som leverans
Betalning:
Se butikens hemsida
Sortiment:
Se butikens hemsida
Leveranstid:
Måndag mellan kl. 16.00–19.00
Onsdag mellan kl. 16.00–19.00
Fredag mellan kl. 16.00–19.00
Mer information finns på butikens Hemsida och Facebooksida,
https://www.ica.se/butiker/nara/ange/ica-nara-torpeden-409/start/länk till annan webbplats
https://www.facebook.com/icatorpedenlänk till annan webbplats

Nära dej Träffpunkt Haverö

Leveransdagar och leveransområden:
Tisdag
Torsdag
Kontakta butiken för mer information
Beställning:
Kontakta butiken på 0690-71145
Betalning:
Mer information erhålls av butiken
Sortiment:
Mer information erhålls av butiken
Leveranstid:
Mer information erhålls av butiken

Mer information finns på butikens Facebooksida, https://www.facebook.com/%C3%96verturingen-N%C3%A4ra-dej-Tr%C3%A4ffpunkt-Haver%C3%B6-283050171904548länk till annan webbplats

Coop Fränsta

Leveransdagar och leveransområden:
• Måndag
• Torsdag
Beställning:
• Kontakta butiken på 070–0247737, Andrea
• Mejl, andrea@norrskenshalsan.se
• Senast kl. 12.00 resp. leveransdag.
Betalning:
• Kontant
• Swish
Mer information erhålls av butiken
Sortiment:
• Ordinarie sortiment
Leveranstid:
• Mellan 13.00-17.00 andra tider kan förekomma vid många leveranser
Mer information finns på butikens Facebooksida
https://www.facebook.com/coopfranstalänk till annan webbplats

Coop Torpshammar

Leveransdagar och leveransområden:
• Torsdagar
Beställning:
• Kontakta Pastorsexpeditionen Fränsta 0691–36800
• Mellan kl. 09.00–15.00 onsdag
Betalning:
• Kontant eller Swish.
• Uppge betalsätt, namn, adress och telefonnummer vid beställning
Sortiment:
• Ej frysvaror
• Ej medlemsvaror
Leveranstid:
• Dagtid mellan kl. 09.00–15.00, andra tider kan förekomma vid många leveranser

Mer information finns på butikens Facebooksida,
https://www.facebook.com/cooptorpshammarlänk till annan webbplats
eller Coop Torpshammar 0691-20026, Pastorsexpeditionen Fränsta 0691–36800

Macken i Östavall

Leveransdagar och leveransområden:
• Tisdag
• Torsdag
För mer information kontakta butiken
Beställning:
• Kontakta butiken på telefon, 0690–50132
• Senast kl. 12.00 på leveransdagen
Betalning:
• Kontant
Sortiment:
För mer information kontakta butiken
Leveranstid:
• Dagtid mellan kl.14.00–17.00 andra tider kan förekomma vid många leveranser

Mer information finns på butikens Facebooksida
https://www.facebook.com/Macken-i-%C3%96stavall-997463443681877länk till annan webbplats

Uppdaterat: 2020-03-31

Viktiga telefonnummer

Känner du dig ensam och behöver någon att prata med?
Vi ska i rådande läge med Covid-19 undvika sociala kontakter, men det kan bli såväl ensamt som otryggt för många.
Vi har här sammanställt några betydelsefulla telefonnummer som du kan ringa. Dela gärna vidare!


Uppdaterat: 2020-03-27

Förbud för allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen fredagen den 27 mars.

Polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 50 deltagare. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Läs mer på krisinformation.selänk till annan webbplats

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbsidalänk till annan webbplats

Svar på vanliga frågor om begränsningen finns hos Polisenlänk till annan webbplats

Uppdaterat: 2020-03-26

Nya regler för restauranger och krogar

Folkhälsomyndigheten har med stöd av smittskyddsförordningen föreskrivit, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Mer information finns om du följer länken nedan.

Här kan du läsa mer om de nya reglerna.PDF

Uppdaterat: 2020-03-14

UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

Läs mer om UD:s beslutlänk till annan webbplats

Uppdaterat: 2020-03-13

Beslut om ny förordning för skolhuvudmän med anledning av coronaviruset Covid-19

Regeringen har öppnat för en ökad flexibilitet för skolhuvudmän med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19). Den nya förordningen kan användas när en skola behöver stänga eller har hållit stängt till exempel på grund av att en stor del av personalen är frånvarande på grund av covid-19 eller efter samråd med smittskyddsläkare.

Frågor och svar om den nya förordningen, Skolverketlänk till annan webbplats

Uppdaterat: 2020-03-12

Regionen inför besöksförbud på vårdavdelningar

Regionen inför nu besöksförbud på sina vårdavdelningar.
I Ånge kommun införs, på rekommendation från Smittskyddsläkaren vid Region Västernorrland, besöksförbud vid särskilda boenden och gruppbostäder. Syftet är att minska risken för sjukdomar som influensa, vinterkräksjuka, förkylning och covid-19.
Finns särskilda skäl till att besöka en närstående, kontakta personalen för att planera ditt besök.

Uppdaterat: 2020-03-10
Folkhälsomyndigheten har nu höjt risknivån till "Mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige".

Uppdaterat: 2020-03-06
Ånge kommun följer tillsammans med andra kommuner, Länsstyrelsen Västernorrland och Region V-ästernorrland händelseutvecklingen och deltar kontinuerligt i möten för samordning.

Har kommunen någon rutin för hantering av corona-viruset?

 • Vi följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten sätter.

Kontaktperson för media
Stefan Wallsten, kommunchef, Ånge kommun,
e-post: stefan.wallsten@ange.se