Vuxenutbildning - Gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan skall ge. (Skollagen, 11 kap 2 §)

Vuxenutbildningen är likvärdig med utbildningen i ungdomsgymnasiet, men inte identisk. Den kommunala vuxenutbildningen är kursutformad och kurserna i de olika ämnena bygger oftast på varandra.

Behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning är varje kommuninvånare som är bosatt i landet och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor:

  • från och med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 20 år eller 
  • när hen slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan (Skollagen, 11 kap 19 §).

För varje kurs måste man:

  • sakna eller ha brister i de kunskaper som kursen ska ge 
  • ha förutsättningar att följa kursen. (Förordning om kommunal vuxenutbildning, 3 kap)

Om flera behöriga söker en kurs och inte alla får plats ska kommunen i den ordning som anges nedan välja dem som:

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan, 
  2. behöver utbildningen för att komplettera en ofullständig gymnasieutbildning eller för annan behörighetskomplettering, 
  3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller 
  4. behöver utbildningen för planerat eller kommande yrkesval. (Förordning om kommunal vuxenutbildning, 3 kap.)

Kurser på gymnasienivå i Ånge

Kurserna läses på distans, men vi erbjuder handledning på plats i Ånge enligt schema.  Det finns även möjlighet att boka en plats för självstudier två halvdagar i veckan. Vuxenutbildningen samarbetar med andra kommuner i länet samt med andra utbildningsanordnare och erbjuder ett brett urval av kurser på distans.

Yrkesutbildningar på gymnasial nivå

Vård och omsorgsutbildning för vuxna

Studiestart: Augusti 2021

Studietakt: 100 %

Antal poäng: 1550 p

Förutsättning för att klara utbildningen: Godkänt betyg i Svenska/Svenska som andra språk grund eller motsvarande kunskaper. Grundläggande kunskaper i matematik och samhällskunskap.

OBS! I utbildningen ingår arbetsplatsbelagd utbildning på Sunsvalls sjukhus i fyra veckor, denna är obligatorisk och kan inte väljas bort.


Barnskötare

Studiestart: Augusti 2021

Studietakt: 100 %

Antal poäng: 1300 p

Förutsättning för att klara utbildningen: Godkänt betyg i Svenska/Svenska som andra språk grund eller motsvarande kunskaper.


Elektriker

Studiestart: 5 oktober

Studietakt: 100 %

Antal poäng: 1400 p

Ansökan: Senast 20 september via Självservice nedan.


Övriga yrkesutbildningar beställer vi från andra anordnare, fyll i önskemål i din ansökan!


Ansökan

Se ansökan om vuxenutbildning i e-tjänst nedan under Självservice. Om du inte är säker på vilken utbildning du behöver, kontakta studievägledare.

Om du behöver beställa kopia på tidigare betyg - se e-tjänst nedan under Självservice.

Vi erbjuder stöd att ansöka måndagar 11:00-12:00, tisdagar 10:30-11:30, torsdagar 16:00-17:00, fredagar 09:00-10:00.