Vuxenutbildning - grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna "sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier." (Skollagen, 20 kap 4 §)

Rätt till att delta i utbildning på grundläggande nivå har den som:

  • Är vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år man fyller 20 år).
  • Är bosatt i landet.
  • Saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskola.
  • Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen..

På Komvux i Ånge erbjuder vi följande kurser på grundnivå med lärarledda lektioner: Engelska, Matematik, Svenska och Svenska som andra språk. Övriga kurser kan sökas som distanskurser.

Material står eleven själv för men böcker finns också att låna på skolan när man befinner sig där (ej hemlån).

Ansökan

Se ansökan om vuxenutbildning i e-tjänst nedan under Självservice. Om du inte är säker på vilken utbildning du behöver, kontakta studievägledare.

Ansökningar sommaren 2019

Under perioden 190630 och 190815 behandlas inga nya ansökningar.