Vuxenutbildning - grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna "sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetsliv. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier." (Skollagen, 20 kap 4 §)

Rätt till att delta i utbildning på grundläggande nivå har den som:

  • Är vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år man fyller 20 år).
  • Är bosatt i landet.
  • Saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskola.
  • Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen..

På Komvux i Ånge kan du läsa matematik på plats med lärarledda lektioner. Övriga kurser läser du på distans, med en handledare som du kan träffa på plats i Ånge enligt schema. Det finns även möjlighet att boka en plats för självstudier två eftermiddagar i veckan.

Material står eleven själv för men böcker finns också att låna på skolan när man befinner sig där (ej hemlån).

Ansökan

Se ansökan om vuxenutbildning i e-tjänst nedan under Självservice. Om du inte är säker på vilken utbildning du behöver, kontakta studievägledare.

Senaste ansökan till grundläggande utbildning med start 23 mars är 23 februari.