Komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild utbildning är en frivillig skolform för personer över 20 år med intellektuella funktionshinder eller personer som i vuxen ålder fått en hjärnskada och föredrar att läsa i en egen studietakt.

Syftet med komvux som särskild utbildning 

Komvux som särskild utbildning syftar till att ge kunskaper och färdigheter som man kan använda och ha nytta av i sitt dagliga liv.

Individuell studieplan

Varje elev studerar efter sin egen individuella studieplan. Studieplanen planeras och utvärderas av elev och lärare tillsammans.

Undervisningsgrupper

Undervisning genomförs huvudsakligen individuellt, men sker även i mindre grupper.

Kostnadsfri undervisning

Undervisningen kostar ingenting. Om man arbetar och inte får lön när man studerar kan man söka bidrag från SISUS (Statens institut för särskilt undervisningsstöd).

Ansökan

Ansökan till särskild utbildning för vuxna - kontakta Lottie Ullberg, Tel. 073-274 20 44 , lottie.ullberg@ange.se