Studiestöd, studiemedel

Som studerande inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning är du berättigad till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden från och med höstterminen det år du fyller 20 år.

Vad är studiemedel?

Studiemedel består av två delar: dels ett bidrag, dels ett lån som du måste betala tillbaka med ränta. De viktigaste kraven för att få studiemedel är att:

  • den utbildningen du valt ger rätt till studiemedel
  • du uppfyller ålderskraven
  • dina studieresultat är tillräckliga
  • du studerar i tillräcklig omfattning

För mer information besök www.csn.selänk till annan webbplats

Tänk på att alla ändringar och studieavbrott måste meddelas till CSN från eleven själv.