Lärcentrum

Lärcentrum är lokaler som man kan nyttja för sina studier, oavsett inom vilken studieform man studerar. Vi har avskärmade studieplatser där du kan låna en dator.

För närvarande är vårt lärcentrum obemannat, men öppet de tider det finns annan personal på plats.
Lokalerna är anpassade för funktionshindrade.

Kontakt: Maja Öberg, maja.oberg@ange.se

Lärcentrum