Prövning av kunskaper och F-prövning

Du som redan har kunskaper i ett ämne kan göra en prövning inom vuxenutbildningen. En prövning kan göras i kurser som är godkända av Skolverket.

Prövningen gäller alltid hela kursen och innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt gällande kursplan och under en viss tid. En prövning kostar 500 kronor som betalas innan prövningen görs.

Man kan ansöka om prövning i hela landet. Du kanske behöver en kurs som vi inte kan erbjuda hos oss, det kan till exempel vara i ett yrkesämne som ingår i ett gymnasieprogram som inte finns i Ånge. Då kan du istället vända dig till en annan skola som har den kursen. Du är själv ansvarig för att kontakta dem för anmälan.

F- prövning

F- prövning kan endast göras om du läst kursen via Hermods eller oss. Om du fått ett F på gymnasiet kan du inte läsa en F-prövning hos oss. En F-prövning är kostnadsfri.

Ansökan

Se ansökan om prövning i e-tjänst nedan under Självservice. Använd gärna vår kontakttjänst Länk till annan webbplats. för frågor eller om något du vill beställa eller få hjälp med.