Prövning av kunskaper

Du som redan har kunskaper i ett ämne kan göra en prövning inom vuxenutbildningen. En prövning kan göras i kurser som är godkända av Skolverket.

Prövningen gäller alltid hela kursen och innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt gällande kursplan och under en viss tid.  Man kan inte delta i en reguljär kurs om man redan har godkänt i en kurs - rätten gäller enbart själva prövningen.

F- prövning är kostnadsfri, övriga prövningar har en kostnad på 500 kronor som betalas innan prövning.

Man kan ansöka om prövning i hela landet. Du kanske behöver en kurs som vi inte kan erbjuda hos oss, det kan till exempel vara i ett yrkesämne som ingår i ett gymnasieprogram som inte finns i Ånge. Då kan du istället vända dig till en annan skola som har den kursen. Du är själv ansvarig för att kontakta dem för anmälan.

Ansökan

Just nu genomför vi inga prövningar.