Lärcentrum

Lärcentrum stängt tills vidare. Kontakta Ann Axelsson vid frågor.

Telefon: 073-761 89 45
E-post: ann.axelsson@ange.se 

För dig som studerar

Lärcentrum är öppet för dig som studerar på alla nivåer.

Studieplatser och bärbara datorer
Grupprum
Lokalerna är anpassade för funktionshindrade
Skolbibliotek
Café