Lärcentrum

Lärcentrum är förnärvarande stängt på grund av pågående pandemi.

Lärcentrum är lokaler som man kan nyttja för sina studier, oavsett inom vilken studieform man studerar.

Vi har studieplatser med bärbara datorer (Oasen) samt grupprum.

Lokalerna är anpassade för funktionshindrade.