Lärcentrum

För dig som studerar

Lärcentrum är öppet för dig som studerar på alla nivåer.

Studieplatser och bärbara datorer
Grupprum
Lokalerna är anpassade för funktionshindrade
Skolbibliotek
Café