Distansstudier

Distansstudier innebär att du studerar hemma vid din dator. Du studerar på ett liknande sätt som vanligt, med en planering att följa och uppgifter som ska lämnas in, men du gör det via din dator.

Att studera på distans innebär frihet under ansvar. Du planerar din egen studietid runt vad som passar dig förutsatt att du följer planeringen. Det är viktig att du som har studiemedel kontaktar CSN om du gör ändringar i din studieplan. Ändringar ansöker du om under självservice längre ner på sidan.