Kurser och grupper

Ämneskurs

  • Sång- och instrumentalundervisning från grundskolans år 3 till och med gymnasiet. Du kan välja mellan ett 15-tal instrument.
  • Drama/teaterundervisning erbjuds elever från åk 2 i grundskolan t o m gymnasiet.  Innehåll utformas i samarbete med grundskolan och Teaterverkstan i Ånge.

Ensembleundervisning

  • Ensembleundervisning - i ett 15-tal olika ensembler. 
  • Framträdanden - på skolor/förskolor, offentligt, internt på servicehus och i föreningar

Projektverksamheter

  • Skolorkester
  • Samarbete med länsmusiken, Scenkonst i Västernorrland, vänkommunprojekt

Framträdanden

  • Vi besöker skolor/förskolor, servicehus/sjukhem och föreningar.
  • Vi har egna konserter och deltar i kommunens offentliga kulturliv.
  • Vi samarbetar med ideella föreningar.