Information till elever och föräldrar

Vi på Musikskolan vill göra vårt bästa för att Du som elev skall trivas och känna Dig trygg hos oss. Vi vill hjälpa Dig att upptäcka glädjen i musiken, och ge Dig tips på hur Du går vidare i att lära Dig behärska Ditt instrument, eller Din röst. Vi vill också att Du ska få känna på det roliga i att musicera tillsammans med andra och så småningom också inför publik.

Föräldrakontakt

För Dig som förälder vill vi göra vårt bästa så att Du känner att Du har en bra kontakt med oss på Musikskolan. Du är varmt välkommen att ringa oss, maila oss eller komma och hälsa på under lektioner och repetitioner. Om du har något särskilt som du tycker att ditt barns lärare bör veta - ta kontakt och berätta det.

Sjuk eller borta från lektion

Om Ditt barn blir sjukt eller av annan anledning inte kan närvara på spellektionen eller ensemblerepetitionen - glöm inte att meddela Ditt barns spellärare det!

Då kan nämligen den tiden användas till att hjälpa någon annan elev. En annan gång kanske det är Ditt barn som får ta del av en sådan tid!

Elev som uteblir från undervisningstillfället tre gånger i följd utan att anmäla frånvaro kan förlora sin plats i musikskolan.

Om spelläraren blir sjuk meddelar han/hon Dig eller Ditt barns skola.

Schemaläggning

Vi är måna om att alla våra elever har en så bra undervisningssituation som möjligt - både i Musikskolan och i skolan. Alla ska ha största möjliga förutsättningar att utvecklas som människor, bli duktiga sångare och musikanter och göra goda framsteg i skolan.

Musikskolans sång- och instrumentallektioner äger, till allra största delen rum på respektive elevs skola och då oftast under skoltid. Lektionstiden är vanligen 20 eller 30 min per vecka och läggs ut i samråd med skola, hem och elev.
Hänsyn måste också tas till tillgång på lokaler för undervisning.

Dramaundervisning i skolan sker i grupper i samarbete med klasslärare.

Dramaverksamhet i samarbete med Teaterverktan i Ånge äger rum på fritiden.

Problem

Om det uppstår problem av något slag - till exempel med speltider, eller att Ditt barn är missnöjd med något, till exempel låtval - kontakta då Ditt barns lärare så ordnar vi till det efter bästa förmåga!

Andra aktiviteter under läsåret

Under läsåret kommer undervisningen och ensembleverksamheten att brytas av andra aktiviteter - både Musikskolans och grund- eller gymnasieskolan. Det kan till exempel vara konserter, instrumentdemonstrationer, idrottsdagar, PRAO, studiebesök, fortbildning för oss lärare etc. Detta innebär att undervisningen kommer att ställas in några gånger under läsåret. Om detta får Du besked i förväg.

Att sluta i musikskolan

Ibland händer det att man tappar intresset för att spela eller sjunga, oftast tillfälligt men ibland för en längre tid. I båda fallen vill vi att Du som förälder tar kontakt med Ditt barns musiklärare. Kanske beror det minskade intresset på något problem som är enkelt att lösa!

Du är alltid välkommen att diskutera verksamheten med oss på Musikskolan!